Közhasznúsági jelentés 2007. - 2008-04-07 16:36:38

A MA Alapítvány közhasznúsági jelentése

2007.

1. A szervezet alapadatai

szervezet alapadatai

Az alapítvány neve: MA Alapítvány

Képviselő: Tarnóczi Barna

Székhely: 1060 Budapest, Dessewffy u. 15.

Levelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 59/b

Adószám: 18188686-1-42

Nyilvántartási szám: 9688

Az alapítvány bejegyzésének sorszáma: 7. Pk. 60779/2005

Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

A szervezet céljának rövid leírása:

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásainak megfelelően tartós közérdekű célra alapítják, melynek közhasznú tevékenységei - az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjának értelmében - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (1. alpont), szociális tevékenység, családsegítés (2. alpont), tudományos tevékenység, kutatás (3. alpont), nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4. alpont), gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (10. alpont), hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11. alpont), emberi és állampolgári jogok védelme (12. alpont).


Bvebben 
 
 
Felhasznlnv:

Jelsz: